Upute za korištenje Pretraživača Obrtnog registra

Dobro došli na Pretraživač Obrtnog registra na Internetu. Uporaba Pretraživača je jednostavna i može se opisati u 5 koraka:

  1. Odaberite JEDNOSTAVNO ili NAPREDNO pretraživanje. Razlika je u broju parametara prema kojima možete pretraživati Obrtni registar.
  2. Unesite parametar ili kombinaciju parametara po kojima želite izvršiti pretraživanje.
  3. Odaberite stanja obrta. Pretraživanje će vratiti samo obrte sa stanjima koje ste označili prilikom pretraživanja, ostale će zanemariti.
  4. Upišite kontrolni broj. Prilikom svakog pretraživanja generirat će se slučajni niz od 4 znamenke koje je potrebno unijeti u polje za unos teksta da bi se pretraživanje moglo izvesti.
  5. Pritisnite gumb "Traži".

Prikaz početne stranice Pretraživača Obrtnog registra na Internetu s označenim koracima za definiranje pretraživanja

 

Nakon pritiska na gumb "Traži" na ekranu će se pojaviti rezultati pretraživanja na kojoj postoje sljedeće opcije:

  1. Odabir broja prikazanih rezultata na stranici
  2. Opcije sortiranja rezultata
  3. Informacije o ukupnom broju obrta koji zadovoljavaju kriterije pretraživanja
  4. Popis obrta koji zadovoljavaju kriterije pretraživanja
  5. Navigacija

Elementi ekrana s rezultatima pretraživanja

 

Za prikaz detalja o obrtu dovoljno je tipkom miša pritisnuti na naziv traženog obrta.

Prikaz detalja o obrtu sadrži sve detalje o obrtu, sjedištu, izdvojenim pogonima, vlasniku(ci) i ortacima, djelatnostima i ostalim detaljima obrta. Ovi detalji obrta prvo se prikazuju na ekranu, a imate mogućnost pokretanja i neslužbene kopije izvatka iz Obrtnog registra, kao i službenog izvatka. U slučaju da Izvadak ne možete pokrenuti, potrebno je instalirati Adobe Acrobat Reader ili neki drugi preglednik PDF datoteka.

Elementi ekrana s detaljima obrta

 

NAPREDNO pretraživanje - više djelatnosti odjednom i grupe djelatnosti

Ukoliko se želi pretražiti po načelu da obrt ima prijavljenu barem jednu od više odabranih djelatnosti, to se radi tako da se odabere više djelatnosti po kojima se želi pretražiti u polje NKD 2007 - grupa 1.
Pod naprednim pretraživanjem možete odabrati više grupa djelatnosti koje služe kako bi se mogli dohvatiti obrti koji se bave barem jednom od djelatnosti iz svake grupe. Na primjer, ukoliko želite dohvatiti obrte koji se bave agroturizmom, u jednoj grupi ćete odabrati poljoprivredne djelatnosti, a u drugoj ugostiteljske djelatnosti. Ukoliko se obrt bavi sa barem jednom djelatnosti iz svake grupe tada će se prikazati u tablici rezultata.

Elementi ekrana za odabir grupa djelatnosti

 

Vrijeme ispisa: 16.05.2021 - 02:11